De belangrijkste doelstellingen van de Historische Kring Baerne zijn:

 • Het kweken van belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en voor die van Baarn in het bijzonder.
 • Het bewaren en bewaken van het Baarnse culturele en monumentale erfgoed.
 • Door middel van het verspreiden van kennis, de Baarnse bevolking te wijzen op de karakteristieke en historisch waardevolle elementen van hun dorp.

 

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

 • Het houden van lezingen op algemeen en lokaal historisch gebied.
 • Het organiseren van tentoonstellingen.
 • Het geven van voorlichting aan publiek en scholen.
 • Het organiseren van excursies.
 • Het doen van historisch onderzoek, waaronder zowel archief- als oudheidkundig bodemonderzoek gerekend moeten worden.
 • Het uitgeven van het viermaal per jaar verschijnende tijdschrift Baerne.
 • Het verzamelen, bewaren en beheren van Baarns erfgoed, waaronder voorwerpen, foto's, prenten, schilderijen en archieven.
 • Het onderhouden van goede contacten met o.a. de gemeente Baarn, de Stichting Mooi Baarn, de Stichting Vrienden van het Cantonspark en het Groene Graf.

 

We hebben meer dan 800 leden en een 70-tal enthousiaste vrijwilligers dat zich inzet binnen verschillende werkgroepen en commissies zoals die voor Archeologie, Communicatie, Genealogie, Oude Begraafplaats, Oudheidkamer en Redactie Baerne. Onze verenigingsruimte, de Oudheidkamer, bevindt zich aan de Hoofdstraat 1a in Baarn. Daar huist ook onze fraaie collectie foto’s, boeken, memorabilia en kunst die voor iedereen toegangkelijk is op woensdag van 14.00-16.00u. en op zaterdag van 11.00-13.00u.

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus vinden wij het veiliger de Oudheidkamer tot 1 september a.s. gesloten te houden en evenementen de komende tijd te annuleren of uit te stellen. Voor vragen zijn wij te allen tijde per e-mail te bereiken. Deze maatregelen sluiten aan bij de richtlijn om sociale contacten te beperken. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.