Oudheidkamer Historische Kring Baerne gesloten voor bezoekers

 

Naar aanleiding van de door het kabinet afgekondigde maatregelen inzake het corona-virus is de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne per direct gesloten voor bezoekers. Sluiting vindt in ieder geval plaats tot 1 april a.s., waarna de situatie opnieuw zal worden bezien. Raadpleeg hiervoor deze website

Tevens zal tot nader order worden uitgesteld de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die op 24 maart a.s. in de Herberg van Paulus zou plaatsvinden.

Hiermee trachten wij bij te dragen aan het beperken van verdere verspreiding van het virus. Naast deze genomen maatregel blijven wij de adviezen van het RIVM, GGD en overheid volgen.

 

Baarn 13-03-2020