Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Zaterdag 30 september vierde de Stichting Carillon Baarn het 4e lustrum. Een feestprogramma op de Brink met een mobiele tentoonstelling over de geschiedenis van de beiaard, een lustrumuitgave, dans in de muziektent, een drankje en natuurlijk beiaardmuziek van de vaste beiaardier Bauke Reitsma.

Aan dit feestje ging wel een bewogen geschiedenis vooraf. Want toen Roelof Aans in 1958 hoofd werd van de Cantonschool vond hij eigenlijk dat er een schoolbel moest komen. Door de gemeente werd hij toen verwezen naar Publieke Werken waar een oude klok lag, die dienst had gedaan als meldingsklok bij het Pontje van Kuijer. Samen met het hoofd Publieke Werken, de heer Broersma, werd vervolgens in 1962 besloten de Stichting Baarns Carillon op te richten. Men wilde geld bij elkaar proberen te krijgen voor de aanschaf van 20 lichte klokken. Er wordt actie gevoerd, maar het benodigde bedrag van fl. 24.000,- wordt niet opgehaald.  Desondanks wordt besloten om bij NV Eijsbouts Klokkengieters in Asten 25 klokken te laten gieten, met elektromagnetisch hamerwerk en volautomatische schakelklok. Tot grote teleurstelling van beiaardier Gijs Brinks was gekozen voor meer klokken en een elektronisch pianoklavier, in plaats van 20 klokken en een stokkenklavier. Op 5 mei 1966 om 5 uur ’s-middags wordt het carillon met speelband en elektronisch pianoklavier overgedragen aan de Gemeente. Beiaardier Gijs Brinks en andere beiaardiers weigeren echter om op het elektronische klavier te spelen.

Toch wordt er uitgebreid naar 35 klokken, maar één klok, de C2, ontbreekt nog. Als in 1990 de Baarnse beiaardier, Erica Kreijns, bij het afscheid van Wout Verhoek, het hoofd van de Amalia-Astro school, het Zeeuwse volkslied wil spelen gaat het mis. Diverse toetsen blijken de hamers niet of niet juist aan te sturen. De Gemeente investeert in een nieuw pianoklavier, maar Ercia Kreijns besluit te gaan pleiten voor een stokkenklavier. Uiteindelijk wordt er besloten om de C2 klok aan te schaffen en bovendien staat de Gemeente garant voor fl. 60.000.- voor de aanschaf van een stokkenklavier op voorwaarde dat met donaties en sponsoring het ontbrekende bedrag bij elkaar wordt gebracht. Door actie te voeren kwam er zoveel geld binnen dat niet alleen het stokkenklavier maar ook nog 8 klokken konden worden aangeschaft.

Met een 3,5 octaafs instrument, met 44 klokken, dat met de hand bespeeld kan worden is de Baarnse beiaard compleet. In januari 2002 beginnen de werkzaamheden bij Eijsbouts en in maart 2002 wordt alles in de toren gehesen.

Het complete Carillon wordt op 3 mei 2002 aan de Gemeente overgedragen onder voorwaarde dat zij er zorg voor zal dragen dat het instrument bespeeld wordt en wordt onderhouden.

De pontklok van Kuijer, waar alles mee begon, is vervolgens overgedragen aan de Historische Kring Baerne.