Op deze Open Monumentendag zijn Soest en Baarn het toneel van het Traditioneel Gerij. In totaal zo’n 40 rijtuigen zijn te bewonderen, dankzij de samenwerking tussen de stichting Baarn Culturele Evenementen en de vereniging Traditioneel Gerij.

De Historische Kring Baerne is naarstig op zoek naar een bestuurslid, die zich gaat bezighouden met het leden-, en vrijwilligersbeleid.

Zoekt u wat tips om erop uit te gaan in de omgeving van Baarn? De Historische Kring Baerne heeft een aantal leuke en interessante suggesties.

”Het verduurzamen van het Rode Dorp gebeurt in fases door de woningbouwvereniging. Dak- en gevelisolatie hebben de voorkeur. Grote zorg wordt besteed aan het zoveel mogelijk in stand houden van het huidige, waardevolle beeld dat Baarn uitstraalt.”

Deze kernpunten van het beleid ten aanzien van de cultuurhistorie en duurzaamheid zijn aan de orde in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Baarn.