Het logo van de Historische Kring Baerne met het oude tolhuis

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Bestuur

 

P. Spigt                                       
M. Olthof
J. Boers
A. van Egdom                        
J.W.A.A. van der Laan            
nog te benoemen
E.M.M.A. Kuizinga-Claassens
T.J. Hofstra
M. van Oosterwijk Bruyn


L. Gebuis-den Haan
M. de Zwart

voorzittter
secretaris
penningmeester
communicatie
werkgroep Archeologie (ARWE)
werkgroep Genealogie
werkgroep Oudheidkamer
werkgroep Oude Begraafplaats
redactie Baerne


notuliste
ledenadministratie