Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Bijna 100 mensen waren op 5 januari naar de Herberg van Paulus gekomen om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen en het jubileumjaar op feestelijke wijze te openen.

 In haar toespraak stipte Petra Spigt, onze voorzitter, de huisvestingwens opnieuw aan. We blijven zoeken naar meer geschikte huisvesting. De ambitie is er om meer samenwerking met andere clubs aan te gaan. De Kring wil meer zichtbaar zijn. Gesprekken met de vrijwilligers van Het Groene Graf en Het Geheugen van Baarn zijn gaande.

Twee exposities stonden aan de basis van de oprichting, te weten ‘Baarn-Soestdijk door de eeuwen heen’ en ‘100 jaar spoor in Baarn’. De eerste , en het 40-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina, leidde tot de oprichting van de Oudheidkamer in 1939, opgeheven in 1968, en de tweede tot de oprichting van de historische vereniging in december 1974. Tussen 1968 en 1974 maakte dat wat er over was een zwerftocht van de kelder van het gemeentehuis, Huize Holland, de vroegere villa van Publieke Werken aan de Eemnesserweg naar het souterrain van de bibliotheek, onze tegenwoordige thuisbasis, waar de wenteltrap voor velen een niet te nemen obstakel is.

Het vijftigjarig bestaan van de Historische Kring Baerne wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Machteld Olthof vertelde in haar toelichting over de festiviteiten. “Er wordt achter de schermen al keihard gewerkt aan het jubileumprogramma. Wat te denken van een Vossenjacht met bekende Baarnaars en een Urban Walk door verschillende gebouwen in het dorp. We verwachten natuurlijk ook veel van het nieuwe Jubileumboek dat op 22 oktober, de avond van de Baarnsche Geschiedenis, wordt gepresenteerd. En verder komt er ook een jubileumtentoonstelling en een fotowedstrijd.” 

Tijdens deze drukbezochte receptie was er volop tijd om elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen en met het optreden van de Eemzangers werd het jaar in het kader van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring Baerne feestelijk geopend.