Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Een kort verslag van de vergadering, die op 27 maart jongstleden heeft plaatsgevonden.

“Bestuur Baerne op sterkte”

HKB2404 secretariswisseling MQ

De Historische Kring Baerne is haar jubileumjaar voortvarend van start gegaan. Met het aantreden van glas in lood restaurateur Klaas Boer is de functie van secretaris ingevuld. Hij volgt Machteld Olthof op. Laatstgenoemde blijft op diverse fronten actief voor Baerne. Ans van Egdom (communicatie), Lisette Kuizinga (Oudheidkamer) en Jan van der Laan (archeologie) werden herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Anja van Gelder stort zich op de ledenadministratie. 

Voor een algemeen bestuurslid wordt nog een kandidaat gezocht. 

Baerne financieel gezond

In financieel opzicht staat Baerne er ook goed voor. De begroting 2024 is sluitend, gaf penningmeester John Boers aan. 

Moeiteloos gingen de aanwezige leden akkoord met het verhogen van de contributie van 21 naar 22,50 euro. Baerne heeft 728 leden. De penningmeester ‘gaat op naar de 750 leden dit jaar.’ Aan bod kwamen verder de uitgebreide activiteiten van de Historische Kring Baerne, zoals de oude begraafplaats, de werkgroepen archeologie, excursie, genealogie, kunstaankoop en wandelingen  , straatnamen en ruimtelijke ontwikkeling. Over de toekomstige huisvesting had de voorzitter niets veelbelovends te melden.

Lezing Trier en Badhotel

Voor de leden van de Historische Kring hield René van Hal na de pauze een lezing. Centraal stonden het vroegere hotel Trier en het door brand verwoeste badhotel in het Prins Hendrikpark.  Alleen het torentje, door architect Berlage ontworpen, staat er nog. Interessant was de band van deze hotels in de dertiger jaren van de vorige eeuw met de Koninklijke familie.