Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd gaat Baarn op zaterdag 8 juni vieren dat het 150 jaar geleden werd aangesloten op het nationale netwerk van spoorlijnen. Dat betekende het begin van een gestage uitbreiding van ons dorp.

De Oosterspoorweg is in 1874 geopend van Amsterdam via Hilversum tot Amersfoort, en is al spoedig verlengd naar Zutphen en Duitsland. In Hilversum is een aftakking naar Utrecht, naar het Maliebaanstation. De reis per trein duurde slechts een uur. In vergelijking met de oudere vervoermiddelen was dat een enorme verbetering. Baarn maakt na 1874 een enorme groeispurt door. 

Vier op zaterdag 8 juni mee dat 150 jaar geleden de spoorlijn en het station werden geopend. In het station en op de Brink zullen festiviteiten plaatsvinden, waarvan het programma in de lokale bladen zal verschijnen. De Oudheidkamer van de historische kring is extra lang open: van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Al een week eerder, vanaf zaterdag 1 juni kunt u in de Oudheidkamer de tentoonstelling over de Oosterspoorweg bekijken. Hierin wordt u meegenomen langs de spoorlijn en in de tijd. De tentoonstelling loopt t/m zaterdag 15 juni.

De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 1 juni om 11:00 uur, u bent van harte welkom!