Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, en zijn positie in de Negentiende Eeuw
Dinsdag, 03 Oktober 2023, 20:00

Maarten Kaptein

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, en zijn positie in de Negentiende Eeuw.

Uit onze oudere/jongere geschiedenis blijkt dat Patriotten en Prinsgezinden voor en na de Franse revolutie en de latere bezetting van onze Lage landen door Napoleon, het veel geprezen polderen al hadden uitgevonden. In deze sfeer en met in achtneming van het toenmalige standenverschil legde onze tweede Koning, Koning Willem I, de basis voor ons koninkrijk.  De opeenvolgende koningen en koninginnen hebben van uit de roep van het “volk” om democratische hervormingen door te voeren een basis voor hun bestaansrecht gevonden en gekregen. De totstandkoming van ons koninkrijk in de 19 de eeuw, in relatie met het omringend Europa, Is een complexe en verwarrende geschiedenis. De rol die opeenvolgende leden van ons Koningshuis hierin speelden is veelal niet bekend.  Met vele voorbeelden wordt geprobeerd de politieke, sociale, economische, emancipatoire en culturele ontwikkelingen aan de vergetelheid te onttrekken. Ook heeft de technologische revolutie ons grondgebied niet onberoerd gelaten en verschafte onze bestuurders de mogelijkheden tot realisatie van de plannen die in het landsbelang werden gemaakt.

Deze lezing wordt gehouden in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16, 3743 EN in Baarn. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Leden van de Historische Kring Baerne hebben, met 1 introducée , gratis toegang.

Niet leden betalen € 3.50

Locatie Herberg