Terwijl eerdere vondsten achter het huis aan de Leestraat nummer 14 alweer dateren van 1986, worden er bij tuinwerkzaamheden nog af en toe nieuwe vondsten gedaan.

De verbinding tussen Baarn en de bewoners van Paleis Soestdijk

Vele tientallen jaren heeft er een hechte band bestaan tussen de inwoners van Baarn en de bewoners van paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteyn.

Aftredend en niet herkiesbaar was bestuurslid zonder portefeuille Thea Kruidenier, echtgenote van Baerne-oprichter Jaap Kruidenier.

Het was feest alom tijdens de algemene ledenvergadering. In de Herberg van Paulus werd Theo van den Bosch geëerd.